Svenska ord .nu, synonym/synonymer betydelse och förklaring av ordet drag!

SvenskaOrd.nu är en sida som ger dig ett annat ord eller ett alternativord så kallat synonym. Oftast kan det vara svårt att hitta synonymer till ord. Svenska ord .nu hjälper dig att hitta de ord du letar efter. Allt för att göra din vardag enklare. Tjänsten svenska ord är inte bara en synonymordbok, synonymlista, synonymlexikon, utan även en ordlista, ordbok och ordlexikon. Det finns minst lika många ord i en ordbok som det finns synonymer. Att minnas både orden och synonymerna när man behöver dem som mest, är inte alltid enklast. Ange ordet du söker synonym eller förklaring till i sökrutan. Tänk på att ange ditt ord i grundform när du söker synonymer eller ord. T.ex springa istället för sprang. Det har aldrig varit enklare att hitta synonym/synonymer till ord.
Annons
Behöver du hälp med bolaget?Ordet drag betyder:

(Svenska) drag substantiv (mest bildligt), (Engelska) stroke, line

Uttal: [dra:g] Lyssna
Se Saldo: associationer böjningar,
           Saldo 2: associationer böjningar,
           Saldo 3: associationer böjningar,
           Saldo 4: associationer böjningar,
           Saldo 5: associationer böjningar,
           dra

Böjningar: draget, drag, dragen

Synonymer: anlag

Definition: teckning, linje (drawing, line)

Idiom: i korta drag ("kort uttryckt") (in brief ("briefly")),
           i stora (el. grova) drag ("ungefär") (in broad outline ("broadly"))

(Svenska) drag substantiv, (Engelska) feature

Uttal: [dra:g] Lyssna

Böjningar: draget, drag, dragen

Definition: ansiktsuttryck, utseende (facial expression; appearance)

Exempel: härjade drag (haggard features)

Sammansättningar: anletsdrag (features)

(Svenska) drag substantiv, (Engelska) trait, characteristic

Uttal: [dra:g] Lyssna

Böjningar: draget, drag, dragen

Synonymer: anlag, karaktär

Definition: inre egenskap, sida (internal quality, aspect)

Exempel: ett intressant drag i debatten (an interesting aspect of the debate),
           hans snålhet är ett osympatiskt drag (his stinginess is an unpleasant side of his character)

Sammansättningar: karaktärsdrag (characteristic)

(Svenska) drag substantiv, (Engelska) stroke, move

Uttal: [dra:g] Lyssna

Böjningar: draget, drag, dragen

Synonymer: anstrykning

Definition: flyttning av spelpjäs, steg

Exempel: ett skickligt drag (a masterly stroke)

Sammansättningar: schackdrag (move in chess)

(Svenska) drag substantiv, (Engelska) trolling spoon, lure

Uttal: [dra:g] Lyssna

Böjningar: draget, drag, dragen

Synonymer: anlag

Definition: metallbit med krokar som används vid fiske (a hooked lure, usually of metal, used for fishing)

(Svenska) drag substantiv, (Engelska) draught, (draft [US])

Uttal: [dra:g] Lyssna
Se Saldo: associationer böjningar,
           Saldo 2: associationer böjningar,
           Saldo 3: associationer böjningar,
           Saldo 4: associationer böjningar,
           Saldo 5: associationer böjningar,
           dra

Böjningar: draget, drag, dragen

Synonymer: anlag

Definition: (kall) luftström

Sammansättningar: tvärdrag (cross draught),
           golvdrag (draught from the floor)

(Svenska) dra verb, (Engelska) pull

Grammatikkommentar: A & (i) x

Uttal: [dra:r] Lyssna
Se Saldo: associationer böjningar,
           film

Böjningar: drog, dragit, drag, draga, drar

Synonymer: avvika, dra para, draga, gitta, pys, pysa, rycka, sjappa, slita, släpa, stick, sticka, streta

Definition: föra till sig (med handen) (move sth. toward oneself (with one's hand))

Exempel: dra ner rullgardinen (pull down the blind),
           dra i handbromsen (pull the emergency brake)

Idiom: dra öronen åt sig ("bli vaksam") (be all ears ("be alert"))

(Svenska) dra verb, (Engelska) haul

Grammatikkommentar: A & (på) x

Uttal: [dra:r] Lyssna

Böjningar: drog, dragit, drag, draga, drar

Synonymer: avvika, dra para, draga, gitta, pys, pysa, rycka, sjappa, slita, släpa, stick, sticka, streta

Definition: släpa, bogsera

Exempel: dra på en kärra (haul a cart),
           gå och dra (benen efter sig) (hang about)

(Svenska) dra verb, (Engelska) leave, go

Grammatikkommentar: A & (sig) tillbaka/undan etc

Uttal: [dra:r] Lyssna

Böjningar: drog, dragit, drag, draga, drar

Synonymer: avvika, dra para, draga, gitta, pys, pysa, rycka, sjappa, slita, släpa, stick, sticka, streta

Definition: förflytta (sig)

Exempel: låt teet dra i fem minuter,
           dra sig tillbaka (withdraw),
           dra sig undan (move aside, withdraw)

Idiom: dra åt helvete! ("ge dig iväg!") (go to hell! ("go away!"))

(Svenska) dra verb (i fraser), (Engelska) draw, extract

Grammatikkommentar: A & x (ur/av y)

Uttal: [dra:r] Lyssna

Böjningar: drog, dragit, drag, draga, drar

Synonymer: avvika, dra para, draga, gitta, pys, pysa, rycka, sjappa, slita, släpa, stick, sticka, streta

Definition: utvinna, extrahera

Exempel: dra slutsatser (av något) (draw conclusions (from sth.)),
           dra lärdom (av något) (learn (from sth.))

Idiom: dra lott om ("låta slumpen avgöra") (draw straws ("let chance decide"))

(Svenska) dra verb, (Engelska) draw

Grammatikkommentar: A & x

Uttal: [dra:r] Lyssna

Böjningar: drog, dragit, drag, draga, drar

Synonymer: avvika, dra para, draga, gitta, pys, pysa, rycka, sjappa, slita, släpa, stick, sticka, streta

Definition: rita, teckna

Exempel: dra upp riktlinjer (för) (draw up guidelines (for))

Idiom: dra ett streck över ("låta något falla i glömska") (let bygones be bygones)

(Svenska) dra verb, (Engelska) be draughty

Grammatikkommentar: det & (från x)

Uttal: [dra:r] Lyssna

Böjningar: drog, dragit, drag, draga, drar

Synonymer: avvika, dra para, draga, gitta, pys, pysa, rycka, sjappa, slita, släpa, stick, sticka, streta

Definition: blåsa, fläkta

Exempel: det drar från fönstret (there's a draught from the window)

(Svenska) dra verb, (Engelska) use, consume

Grammatikkommentar: x/A & y

Uttal: [dra:r] Lyssna

Böjningar: drog, dragit, drag, draga, drar

Synonymer: avvika, dra para, draga, gitta, pys, pysa, rycka, sjappa, slita, släpa, stick, sticka, streta

Definition: förbruka, behöva

Exempel: min fru drar 38 i skor (my wife takes a size 38 shoe),
           bilen drar mycket bensin (the car needs a lot of petrol)Svenskaord.nu har tagit fram vad drag betyder, innebär, uttalas, samt hur drag böjs!

Vad betyder drag? Betydelsen av drag dess innebörd kan variera! Du kan hitta ett annat ord för drag och andra betydelser av ordet drag.

Annons från MailBackup.se

<< Gå till MailBackup.se >>


Andra nyligen sökta synonymer:


| respektera | flat | alliera | styrelsemedlem | drog | feltolka | färsk | spruta | försummelse | fall | jätte | tolerera | proper | orubblig | sup | ordbok | ypperlig | idog | het | redbar | slapp | yttrande | mysa | händelseförlopp | råbarkad | vaktmästare | framliden | onykter | pris | förstörelse | komma sig för | utse | ta | egocentrisk | pelare | landbit | förmodan | släppa | barnunge | lura | synonym |

recensioner 5 poäng. 3 svar. Skicka din recension till support@svenskaord.nu